Halkla ilişkilerci kimdir

Bu konuyu birçok sitede yada blogda bulabilirsiniz. Ama ben kendi ders notlarımdan ayıkladığım bazı bölümleri aktaracağım. Buraya ekleyeceklerimde birçok eksik vardır ama ana hatlarıyla kitapsal olarak Halkla İlişkiler Uzmanının özellikleri bunlardır diyebiliriz.

1-İletişim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak bunun yanında yönetim,organizasyon yeteneği,dürüstlük ve hepsinin üzerinde güçlü bir kişilik ve liderlik özelliklerine sahip olmak gerekmektedir.

2-Bu alanda da diğer alanlarda olduğu gibi çağın gerekliliğinin bir sonucu olarak,medya ilişkileri,yatırım ilişkileri,sergiler,kamu olayları gibi konularda uzmanlaşma eğilimi söz konusudur.Ancak işin doğası nedeniyle,halkla ilişkilerin tüm uygulama alanlarında genel bir deneyim ve bilgi birikimine sahip olmak gereklidir.Hatta herkesin uzmanlık alanına sahip olduğu kuruluşlarda olağanüstü durumlarda tüm uygulamalarda faaliyet gösterebilmelidirler.

3-Halkla ilişkiler uzmanı araştırmalardan ve psikolojik verilerden öğrendiklerini kendi tecrübesiyle birleştirip ortaya yeni sonuçlar ve uygulamalar çıkarabilmelidir.

4-Halkla ilişkilerci,yaratıcılığa yardımcı olan event’ler ve görüş,düşünce ve durumları kamuoyuna ulaştıracak reklam,el ilanları,konuşma metinleri,bültenler,makaleler ve bunlara benzeyen iletişim araç ve yöntemleri ile kamuoyunun dikkatini çekebilmelidir.

5-Kuruluş ile halk arsında köprü olabilmeli,halkın istek ve görüşlerini kuruluşa aktarabilmelidir.

6-Gerçekten halkla ilişkilerde başarının büyük ölçüde insan kaynaklı olması nedeniyle halkla ilişkilerde,halkla ilişkiler eğitiminin yanında bazı kişisel yeteneklere de gerek duyulmaktadır ve halkla ilişkilerci sahip olduğu yetenekleri sürekli geliştirmeli,çağa ayak uydurmalı gerek mesleğiyle gerek toplumla ilgili yenilikleri takip etmelidir.(1)

7-Halkla ilişkiler uzmanı;yorulmaz,somurtmaz,insanları kırmaz,üşümez,hasta olmaz,çok çalışır,çalışmaktan bıkmaz,verilen her türlü görevi yerine getirir,gerekirse temizlik yapar yük taşır,fazla uyumaz,ortalıkta miskin miskin dolaşmaz ,kendine iyi bakmakla yükümlüdür,her ortamda kendini belli eder,kendini sürekli geliştirir,çevresiyle ilişkileri son derece iyidir,dürüsttür,yalan söylemez,içi dışı birdir,güçlüdür,kendine güvenir,kendini ve çalıştığı yeri korur,her türlü duruma karşı hazır olmalıdır,hem savunmayı hem saldırıyı iyi bilmelidir,çalıştığı sahayı ve onun hedef kitlelerini iyi analiz edebilmelidir,çağın gereklerine ayak uydurabilmelidir…vb…(2)

Halkla ilişkiler nedir
Halkla ilişkiler bir işletmenin,kurumun ya da örgütün bağlantı kurduğu ya da kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim fonksiyonudur. Temelinde ikna, retorik, algı kavramları yatmaktadır. Kısa tanımıyla, kurumların kitlelerle iletişim kurmak amacıyla yürüttükleri, pro-aktif ve re-aktif olarak sürdürülebilen, kamu yararı esas alınarak devam ettirilen düzenli faaliyetlerdir. Bilinen adıyla “PR” olarak ifade edilmektedirhalkla ilişkiler
Halkla ilişkiler işletmenin hizmet verdiği kitle ile daha etkili iletişimde bulunmak üzere başvurduğu bir yöntem; bir işletmeyi iç ve dış müşterilere, bağlantılı olduğu kişilere sevdirme ve saydırma, belirli bir tutumu benimsetmeye halkı inandırma sanatıdır.
Halkla ilişkiler sıradan olmakla önemli olmak arasındaki farktır; işletmenin olumlu bir imaja sahip olması için gerekli tanıtım politikasının saptanması, işletmenin bu doğrultuda yönlendirilmesi, insan grupları ve işletme arasında bilgi akışının sağlanması ve bu bilgi akımının gerekli etkinliği kazanarak amaçlanan sonuca ulaşması için yapılan planlı faaliyetlerdir.
Halkla ilişkiler uzmanları örgüt yönetimine halkın düşünce ve tutumlarıyla ilgili bilgileri getiren, girişimci fikirler üreten, tanıtma kampanyaları geliştiren, kampanyaları yönetim politikasına uygun olarak yöneten kişilerdir. Halkla ilişkiler uzmanlarının özellikleri arasında; yaratıcılık, inisiyatif, düşünceleri açık ve basit şekilde yazarak/konuşarak iyi ifade edebilme temel şartlarının yanı sıra, kamu ve özel sektör örgütlerinde danışmanlık yapabilme, halk ile olumlu ilişkiler tesis ve idame edebilme, karar verme ve problem çözme, araştırma becerileri sıralanabilir. Halkla ilişkiler uzmanları; dışa dönük, kendine güvenen, insan psikolojisi ve motivasyonundan anlayan, rekabetçi, esnek ve takımdaş özellikli olmalıdır.
Halkla ilişkiler kavramı, ilk Fransa’da ortaya çıkmıştır; ancak daha çok Amerika Birleşik Devletleri’nde rağbet görmüş ve üzerinde çalışılmıştır. Günümüzde artık ağırlıklı olarak basın ilişkileri kapsamında faaliyetler yürütülmektedir. Son yıllarda internet ve sosyal ağların da dahil olmasıyla, kitlelerle basın ve web aracılığıyla yürütülen karşılıklı, geri bildirime dayalı, simetrik iletişim faaliyetleri halini almıştır.
Türkiye’deki ilk halkla ilişkiler danışmanlık şirketi, Prof. Dr. Alaeddin Asna tarafından 1974 yılında kurulmuştur, kendisi aynı zamanda Türkiye’de bu alanda çalışan ilk uzmandır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı da yapan Asna, Prof.Dr. Nuri Tortop ve Prof.Dr. metin Kazancı ile birlikte, bu alanda yayımlanmış ilk Türkçe kitapların yazarlarındandır.
Temelinde dört ana modelden yola çıkar; Basın ajansı modeli, kamuyu bilgilendirme modeli, iki yönlü asimetrik model, iki yönlü simetrik model.
Günümüzde uygulanan temel model; karşılıklı iletişime ve geri bildirime (feed-back) dayalı olan iki yönlü simetrik modeldir.
Halkla ilişkiler çalışmalarını yaparken, propoganda yapmaz, ancak ikna edici ve dürüsttür. En çok karıştırıldığı kavramlar arasında Pazarlama, Reklam, Satış Teşviği ve Propoganda bulunmaktadır. Şirketler, odaklanma açısından herkesi ele alamaz, daha doğrusu bu imkansızdır. Bu nedenle çeşitli iletişim modelleriyle mesajını sınırlı sayıda insana veya insan topluluğuna iletmek durumunda kalır. Belli bir hedef kitleye hitap eder.
Halkla ilişkiler karması, pazarlama karmasıyla karıştırılmamalıdır.Pazarlama karması; ürün, fiyat, tanıtım ve konumlanmadan oluşurken, halkla ilişkiler karması; duyurum, kurumsal reklamcılık, basın sözcülüğü,lobicilik, yönetim danışmanlığı ve çeşitli kamu yararına faaliyetlerden oluşur.
Halkla ilişkiler modelleri
1- Kamuyu bilgilendirme modeli: Grunig ve Hunt’ın dört Halkla İlişkiler modelinden birisidir. Bu modelin en önemli temsilcisi Ivy Lee’dir.
2- İki yönlü asimetrik model: Grunig ve Hunt’ın dört Halkla İlişkiler modelinden birisidir. Bu modelin en önemli temsilcisi E.L.Bernays’dır.
3- Basın ajansı modeli: Grunig ve Hunt’ın dört Halkla İlişkiler model

Kaynak: http://halklailiskiler.nedir.com/#ixzz2oxK0xHjJ

There are no comments yet, add one below.

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>